• Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
Välkommen till Förrådsåret

Funderar du på Bibelskola till hösten?

Längtar du till ett liv i Jesu efterföljd och kraft? Vill du upptäcka hur Gud kan använda dina gåvor? Vill du vara med och se hur människor får möta Jesus och bli förvandlande av Guds kraft? Då är kanske Förrådsåret något för dig?

Förrådsåret är en heltidsbibelskola som består av teori med praktisk tillämpning. Detta sker genom bibelundervisning, mentorskap, boendegemenskap samt tjänst i församlingen utifrån dina gåvor. Vi vill utrusta en generation av väckelsebärare.
Vi är en församling som vill utrusta till ett profetiskt och tillbedjande liv och vi sänder människor ut i tjänst i Sverige och andra länder.

Stå upp, var ljus ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Jes 60:1

Du som funderar på Förrådsåret inför nästa läsår har nu möjligheten att komma till Lysekil för att under några dagar pröva på och smaka på livet här. Detta är inget krav men en möjlighet att pröva på. Tag kontakt med oss så får försöker vi hitta en möjlighet till detta.
Nu finns ansökningshandlingarna uppe.