Mentorskap


Mentorsskap & Andlig vägledning

Du som går förrådsåret får en andlig vägledare som ett stöd, mentor och själavårdare. Den personen kommer att investera tid, bön och omsorg i dig och följa dig längs vägen under Förrådsåret.

Förrådsår:arna har också en egen "family group" som träffas en kväll varannan vecka.