• Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
Bibelskola

Bibelskolans teoretiska del består av fyra förmiddagar i veckan. Dessa är de huvudblock som präglar undervisningen:


PERSONLIGHETENS UPPRÄTTELSE 
GUDS RIKE
TILLBEDJAN
LEDARSKAP
DET PROFETISKA
HELGELSE 
MISSION / EVANGELISATION

Förmiddagarna har olika karaktär ; tisdag och fredag är det föredrag av lärare från församlingen eller gästtalare. Här deltar också församlingens deltidsstudenter. Onsdag och torsdag är vikta för självstudier, grupparbete, seminarier och spår d.v.s. du fördjupar dig i den inriktning du har valt.

Vi erbjuder fördjupningsspår inom:


-lovsång & tillbedjan
-profetia & förbönstjänst
-mission & evangelisation


Spåren omfattar teori och praktik och
präglar också din församlingspraktik under året.


Under seminarierna fördjupar vi oss i god litteratur utifrån de olika ämnena. 

Du som går Förrådsåret får också möjlighet att åka med på en missionsresa. Vart annat år åker vi till Tanzania. Resan blir en möjlighet att få pröva vingarna på ett helt nytt sätt när det gäller utmaningar och tjänst. Under året så reser vi ut och betjänar andra platser och församlingar i samarbete med New Wine.