• Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
Bibelskola

Bibelskolans teoretiska del består av fyra förmiddagar i veckan. Dessa är de huvudblock som präglar undervisningen:


PERSONLIGHETENS UPPRÄTTELSE 
GUDS RIKE
TILLBEDJAN
LEDARSKAP
DET PROFETISKA
HELGELSE 
MISSION / EVANGELISATION

Förmiddagarna har olika karaktär ; tisdag och fredag är det föredrag av lärare från församlingen eller gästtalare. Här deltar också församlingens deltidsstudenter. Onsdag och torsdag är vikta för självstudier, grupparbete, seminarier och spår d.v.s. du fördjupar dig i den inriktning du har valt. Under seminarierna fördjupar vi oss i god litteratur utifrån de olika ämnena.

 

Vi erbjuder fördjupningsspår inom:

Ungdom, ledarskap & mission
I det här spåret får du framför allt växa och tränas i ledarskap. Med inriktning på ungdomar kommer du att få vara med och utforma, planera och genomföra ungdomsarbetet i församlingen. Det sker bland annat genom konfirmander, ungdomskvällar, smågrupper mm. Vi möter framför allt ungdomar som inte har en kristen bakgrund och som inte känner Gud och vi får ofta se hur unga människor blir berörda av Hans kärlek och omsorg. Det finns många tillfällen att dela sin tro, be för sjuka och att tränas i att höra Guds röst. Du kommer att växa i ett andligt och praktiskt ledarskap tillsammans med mentorer som har hjärta för Gud och människor.

Spåret leds av Karolina Hall, föreståndare för Café XP som är församlingens ungdomshus. Hon leder på sin fritid dessutom New Wine Ung. Joel Wolfbrandt som är projektanställd för ungdom & lovsång leder spåret tillsammans med Karolina.

 

Profetia, förbön & strategisk bön
Det här ett spår för dig som primärt vill växa i det profetiska enligt 1 Kor 14:1 "sök vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva"
Väljer du detta spår kommer du att ingå i församlingens förbönsgrupp och be personligt för människor i våra gudstjänster, lyssna in skeendet och hur vi ska be strategiskt. Du tränas i att höra & göra i en profetisk miljö där vi är noga med att uppmuntra det profetiska men också prövar och fostrar profeten. Strategisk bön kommer att finnas på ditt schema ett par timmar varje vecka och du kommer att få leda bönetillfällen i församlingen m.m.

Spåret leds av Per-Arne Gustafsson som har ett internship i församlingen och lever med strategisk bön, tillsammans med Karin Linus Malmström. Hon är pedagog och församlingsledare med fötterna i det profetiska och ansvarar dessutom för New Wine Bön.


Kreativitet, tillbedjan & lovsång
Längtar du efter att få utveckla eller pröva på sång, spela instrument, måleri eller dans i lovsång och tillbedjan. Eller är du van att sjunga, spela, måla eller dansa och längtar efter att få använda det som tillbedjan och lovsång. Då är det här ett spår för dig! Funderar du på en fortsättning som lovsångsledare eller kyrkomusiker finns här möjlighet att få lektioner i piano, orgel och sång. Det finns även möjlighet till övningstid på församlingens instrument.

Vill du under prestigelösa former utvecklas i dans eller måleri finns möjlighet till handledning i detta som tillbedjan. Baskunskap i olika färgtekniker. En del teknik och mycket känsla i både fri och koreograferad dans och rörelse. Här får du får möjlighet att upptäcka och utveckla dina gåvor i team och grupper, i samspel med församlingen och med Gud. Spårets delar är workshop eller seminarium varannan vecka och stor tyngdpunkt ligger på den praktiska tillämpningen i församlingen. Du förväntas delta och efterhand ta ansvar i det musikaliska och kreativa arbetet i församlingen.

Spåret leds av:
Gustav Bäckström, församlingens organist. Har läst kyrkomusikerutbildning vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och har stort hjärta för lovsång och tillbedjan. Spelar orgel, piano, harpa och gitarr och är hemma i både klassisk musik och modern lovsång.

Anna-Lena Jonsved, diakon med barn och familjeansvar i Lysekils församling med passion för kreativ tillbedjan genom dans och måleri. Tränad i västafrikansk dans. Leder i dans som tillbedjan och friskvård. Symboliskt måleri mitt emellan abstrakt och naturtroget – akryl, akvarell och blandtekniker.

Diakoni, befrielse & socialt arbete

Hela församlingens sociala och diakonala arbete är samlat till vårt diakonihus Arken. Här finns daglig verksamhet med inriktning mot själavård, andlig vägledning, flyktingar, mission bland äldre, befrielse från missbruk och hjälp vid psykisk ohälsa. Här finns soppkök, second handbutik, språkcafé, växthus o.s.v. och det är ett hus som sjuder av liv och människor. Om du funderar på en framtid inom den sociala sektorn eller som diakon är detta en bra inriktning på ditt Förrådsår.

Spåret leds av Ulla Johansson, diakon och föreståndare på Arken och någon av hennes medarbetare. Ulla har sedan 2002 byggt upp Arkens arbete utifrån ett av församlingens ledord Jesja 58.

 


Du som går Förrådsåret får också möjlighet att åka med på en missionsresa. Vart annat år åker vi till Tanzania. Resan blir en möjlighet att få pröva vingarna på ett helt nytt sätt när det gäller utmaningar och tjänst. Under året så reser vi ut och betjänar andra platser och församlingar i samarbete med New Wine.