• Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
Lysekils församling

Lysekils församling vill vara en ”profetisk, tillbedjande och diakonal församling med hjärta för Gud och människor”. Vår bön är att du skall få känna att församlingen är en stor familj som samlas runt Guds närvaro.

Du kommer att vara i en ekumenisk miljö där alla kristna i Lysekil firar gudstjänst gemensamt, en församling som är en resurs inom New Wine. Det profetiska har en särskild ställning då vi har en längtan att som församling få stå i en sådan tjänst och få utrusta till ett profetiskt liv som gäller alla.

En viktig grund i Förrådsåret är att allt skall vara konkret, att liv och lära skall gå ihop. Det innebär att det vi får undervisning om sedan får omsättas i handling och att det vi gör får följas upp. Grundprincipen är hämtad från Lukasevangeliets tionde kapitel om hur Jesus sänder ut lärjungarna för att sedan ta emot dem när de kommer tillbaka. Att få gå bredvid och iaktta, få pröva på, själv leda och sedan ge vidare är den utveckling som vi varje elev får växa i. Det är en miljö där du får ta stora steg men som också finns till för dig även om det inte blir perfekt från första början.

Olika inriktningar

Du som går Förrådsåret kommer att få välja ett fördjupningsspår,  en inriktning på ditt år. Inriktningen på tjänande varierar men har sin grund bland ungdomarna, i vårt sociala arbete och runt gudstjänst. Utöver detta kan du få utvecklas i den tjänstgåva som är din personliga inriktning, oavsett om det är lovsångstjänst, förbönstjänst med profetisk inriktning, andlig vägledning, ledarkallelse, socialt arbetet eller något annat.

Som lovsångsledare finns möjlighet att växa både i det lokala men också utifrån de nätverk vi finns med i genom New Wine. För dig som funderar på eller vill pröva din kallelse till präst/pastor finns det möjligheter att välja en inriktning där du får pröva praktiskt vad denna tjänst innebär under vägledning. Det samma gäller de övriga profilutbildningarna i kyrkan där vårt diakonala center Arken kan vara en plats för dig som fundera på att bli diakon eller har en stark passion för de svagaste i samhället. Eller vårt ungdomsarbete i café XP. Inom ramen för Förrådsåret kommer även den som är intresserad göra praktikresor kopplade till gåvor och tjänst.