• Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
Upplägg

Förrådsåret vill utrusta dig för ett Gudsrikes liv, där du stärks i din identitet och kallelse. Du får utvecklas i din tjänstegåva och träna dig i att bruka Andens gåvor. Vi vill investera mycket i dig under dina två terminer här. Därför tar vi emot max 12 elever. Förrådsåret sker mitt i församlingen, i dess vardagsliv och de konferenser och kurser vi ordnar. Här får du vara i en församling som försöker höra och göra det Gud säger.

Förrådsåret består av några olika huvuddelar som tillsammans utgör en helhet – bibelskola,boendegemenskap, församling och mentorskap. De olika delarna hittar du i menyn till höger där du längst ner också finner en del praktisk information. Klicka på de olika delarna för att se mer av det liv som vi vill leva här.

Läs mer om de olika delarna:

Bibelskola

Boendegemenskap

Församling

Mentorskap