• Förrådsåret
  • Förrådsåret
  • Förrådsåret
Medverkande

Ordinarie lärare är:

Hans Wolfbrandt
Hans är kyrkoherde i Lysekil och nationell ledare för New Wine Sverige

Karin "Linus" Malmström
Linus, som hon kallas av alla, leder församlingens bönetjänst och är pedagog. Hon är lovsångsledare och har jobbat med lovsång på olika sätt, både genom att skriva och att sammanställa material som andra kan ta del av. Hon var en av dem som låg bakom Oasrörelsens lovsångspärm när den startade och är med i New Wine ledare.

Johan "Dala" Dahlberg
Ansvarig för boendegemenskapen och Family Group. Har läst två bibelskolor i Sverige samt studerat i Redding, Kalifornien. Går nu ALT:s pastorsutbildning

Gästföreläsare som vi samarbetar med:

John Derneborg (Vänersborg)
Tomas Seidal (Halmstad)
Per-Eive Berndtsson (Halmstad)
Alfred Nygren (Citykyrkan)
Karolina Hall (Lysekil)
Daniel Loverde (Lysekil)
Per Wallin (Göteborg)
Göran Smith (Göteborg)
Rick & Cynthia Hayes (Skottland)

samt fler...